Vnitrozemská plavba na Vltavě a Labi
od 19. do 21. století
LANNA
LANNA
PROGRAM
PROGRAM
PARTNERS
PARTNERS
 
 
Lanna: evropské kulturní cesty
Galerie na Soutoku
Muzejní výstavy
„LANNA et LANNA“
REALIZOVANÉ VÝSTAVY
PLÁNOVANÉ VÝSTAVY A UDÁLOSTI
ODBORNÉ KONFERENCE
PUBLIKACE
Vltavský naháč
České Budějovice
22. 06. - 30. 09. 2018

Open-air výstavní galerie u soutoku Vltavy a Malše poprvé představila v návštěvnicky atraktivním prostoru centra města rozsáhlé dílo českobudějovické rodiny Lanna. Na 12 velkoplošných panelech znovu ožily obrazy koněspřežní železnice, obchodu se solí, dřevem a grafitem, splavnění Vltavy a dalších řek, výroby stovek lodí v loděnici u Dlouhého mostu, monumentálních staveb železnic, viaduktů, hutí, řetězových mostů, vltavských nábřeží a plavebních komor napříč celou zemí od Gmundenu po Hamburg.
České Budějovice
03. 09. 2018 - 30. 09. 2018

Expozice ve výstavní síni českobudějovické radnice věnovaná tématu mimořádnému významu rodu Lanna pro rozvoj města České Budějovice a středoevropského makroregionu včetně 3D exponátů, výkresové dokumentace a vyobrazení projektů a stavebních děl firmy Lanna s jejich osobitým architektonickým pojetím. Symbolickou derniérou výstavy se stal Národní den železnice 22. 9. 2018 pořádaný Českými drahami na nádraží v Českých Budějovicích.
Rod Lanna a České Budějovice na křižovatce evropských cest
České Budějovice
2021-2025

Ukázková stavba repliky legendárního třicetimetrového plavidla z Lannovy loděnice za užití původních stavebních postupů, připomínající řemeslné a podnikatelské tradice těžby, plavení a zpracování dřeva. Časosběrný dokument poslouží zejména pro tvorbu kreativního AV dokumentu. Plavidlo vystavené po předváděcích plavbách v proskleném boxu u Lannovy loděnice se stane výrazným prvkem stálé kulturní nabídky Českých Budějovic.
Open-air výstavy
Galerie Kerschbaum
26.5. 2020 - 3.1. 2021

Venkovní výstavy formou designových ocelových venkovních stojanů o dějinách obchodu solí, dřevem, koněspřežní a parní železnice, o významných dílech pozemního a vodního stavitelství firmy, Lanna, situovaných na místech paměti.
Lanna - Monumenty století
26.5. 2020 - 3.1. 2021

Souborná muzejní výstava v Čechách - soustředění a premiérové představení kolekce sbírkových předmětů a dokumentů, prezentace originálů ze sbírek předních rakouských a českých muzeí, galerií, archivů a fondů. Výstavy doprovodí vydání bilingvního katalogu.
Praha
1.6 - 3.6. 2021

Dvoudenní mezinárodní konference pořádaná Historickým ústavem AV ČR v Lannově vile v pražské Bubenči, věnovaná tématu tvůrců nových cest a časů v Čechách a střední Evropě během 19. a na počátku 20. století v širším kulturním a teritoriálním přesahu. Publikačním výstupem bude edice dvojjazyčného sborníku příspěvků konference.
České Budějovice
10. 2021

Konference spolupořádaná Hospodářskou komorou ČR v objektu Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích s novým zhodnocením významu zplavnění pro rekreační plavbu.
Lannův deník
České Budějovice
2019- 2024

Tvorba a vydání kulturně historické publikace, memoárů vycházejících z autentických záznamů A. Lanny, vsazených i grafickým ztvárněním do širšího historického a kulturního kontextu. Edice deníku v českém a německém jazyce bude časově i zpracování uzavírat celý projekt.
Lannův deník
Sborník konference
Praha
2021 - 2022

Edice dvojjazyčného sborníku příspěvků konference vydavatelství Historického ústavu Akademie věd ČR
Copyright © TAMTAM Development s.r.o., NEBE s.r.o., 20182021. Všechna práva vyhrazena.