Vnitrozemská plavba na Vltavě a Labi od 19. do 21. století
LANNA
LANNA
PROGRAM
PROGRAM
PARTNERS
PARTNERS
 
 
Lanna: evropské kulturní cesty
Galerie na Soutoku
Haptické modely
Muzejní výstavy
Zvláštní vlak
Rod Lanna: kulturní a hospodářské cesty
REALIZOVANÉ VÝSTAVY
PLÁNOVANÉ VÝSTAVY A UDÁLOSTI
ODBORNÉ KONFERENCE
PUBLIKACE
Vltavský naháč
České Budějovice
22.06. - 30.09. 2018

Open-air výstavní galerie u soutoku Vltavy a Malše poprvé představila v návštěvnicky atraktivním prostoru centra města rozsáhlé dílo českobudějovické rodiny Lanna. Na 12 velkoplošných panelech znovu ožily obrazy koněspřežní železnice, obchodu se solí, dřevem a grafitem, splavnění Vltavy a dalších řek, výroby stovek lodí v loděnici u Dlouhého mostu, monumentálních staveb železnic, viaduktů, hutí, řetězových mostů, vltavských nábřeží a plavebních komor napříč celou zemí od Gmundenu po Hamburg.
České Budějovice
03.09 - 21.09.2018

Expozice ve výstavní síni českobudějovické radnice věnovaná tématu mimořádnému významu rodu Lanna pro rozvoj města České Budějovice a středoevropského makroregionu včetně 3D exponátů, výkresové dokumentace a vyobrazení projektů a stavebních děl firmy Lanna s jejich osobitým architektonickým pojetím. Symbolickou derniérou výstavy se stal Národní den železnice 22. 9. 2018 pořádaný Českými drahami na nádraží v Českých Budějovicích.
Rod Lanna a Č. Budějovice na křižovatce evropských cest
České Budějovice
05.-07.2020

Ukázková stavba repliky legendárního třicetimetrového plavidla z Lannovy loděnice za užití původních stavebních postupů, připomínající řemeslné a podnikatelské tradice těžby, plavení a zpracování dřeva. Časosběrný dokument poslouží zejména pro tvorbu kreativního AV dokumentu. Plavidlo vystavené po předváděcích plavbách v proskleném boxu u Lannovy loděnice se stane výrazným prvkem stálé kulturní nabídky Českých Budějovic.
České Budějovice a Stádlec
01.-04.2020

Tvorba a lití modelu řetězového mostu přes Vltavu v Podolsku, později sneseného k městysu Stádlec, který bude umístěn v předmostí na pravém břehu řeky,  a defragmentace Lannova pomníku v Českých Budějovicích, snímání otisků a lití desek se symbolickými motivy, které budou v aranžmá s popisy osazeny podél cesty u pomníku ve vyústění Lannovy třídy.
Open-air výstavy
Linec, Kerschbaum, České Budějovice, Týn n. Vltavou a Stádlec
01.-04.2020

Venkovní výstavy formou designových ocelových venkovních stojanů o dějinách obchodu solí, dřevem, koněspřežní a parní železnice, o významných dílech pozemního a vodního stavitelství firmy, Lanna, situovaných na místech paměti.
Lanna: Evropské kulturní cesty
Linec a České Budějovice
04.-10.2020

Souborná muzejní výstava v Čechách a v Rakousku - soustředění a premiérové představení kolekce sbírkových předmětů a dokumentů, prezentace originálů ze sbírek předních rakouských a českých muzeí, galerií, archivů a fondů. Výstavy doprovodí vydání bilingvního katalogu.
České Budějovice, Vídeň
09.2020

Vlak vypravený z Vídně do Českých Budějovic a zpět ve spolupráci s národními železničními přepravci připomínající podíl firmy Lanna na výstavbě železniční sítě spojující sousední země a regiony.
Praha
05.2020

Dvoudenní mezinárodní konference pořádaná Historickým ústavem AV ČR v Lannově vile v pražské Bubenči, věnovaná tématu tvůrců nových cest a časů v Čechách a střední Evropě během 19. a na počátku 20. století v širším kulturním a teritoriálním přesahu. Publikačním výstupem bude edice dvojjazyčného sborníku příspěvků konference.
České Budějovice
09. 2019

Konference spolupořádaná Hospodářskou komorou ČR v objektu Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích s novým zhodnocením významu zplavnění pro rekreační plavbu.
Lannův deník
České Budějovice
06. 2019 - 11. 2020

Tvorba a vydání kulturně historické publikace, memoárů vycházejících z autentických záznamů A. Lanny, vsazených i grafickým ztvárněním do širšího historického a kulturního kontextu. Edice deníku v českém a německém jazyce bude časově i zpracování uzavírat celý projekt 2020.
Lannův deník
Sborník konference
Praha
09. 2020

Edice dvojjazyčného sborníku příspěvků konference vydavatelství Historického ústavu Akademie věd ČR
Lannův deník
Katalog výstavy
Linec
03.2020

Vydání dvojjazyčného katalogu muzejních výstav Lanna: evropské kulturní cesty.
AV dokument
Praha
06. 2019 - 11. 2020

Tvorba kreativního dokumentárního filmu doplněného o časosběrný dokument z výroby repliky historického plavidla.
Copyright © TAMTAM Development s.r.o., NEBE s.r.o., 2018. Všechna práva vyhrazena.